Coronavirus

02.03.2020 15:17

 

 Upozornění pro pacienty vracející se z rizik oblastí s výskytem onemocnění Covid-19: Itálie, Již.Korea,....

 

 Nedocházet   do ordinace , hlásit se telefonicky,  vhodné je informovat KHES Ostrava-

telef. pro  tuto problematiku je  724 810 106  ,dále 595138 111 /118,119/

Při návratu z Itálie od 7.3.2020  je nařízena  domácí karanténa pro všechny účastníky.Dospělým účastníkům neschopenku vystaví jejich registrující lékař.

Pokud  byly v Itálii pouze děti,mohou rodiče čerpat OČR ,toto se vystaví na základě telef. kontaktu rodiče s lékařem, pro  ukončení OČR se rodič dostaví¨

až po l4denní karanténě !!!