Ceník nehrazených výkonů

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro LT, školy v přírodě, soustředění, plavání, sporty 100 Kč
Přihlášky do MŠ, SŠ, VŠ - úhrada max. jen za dvě přihlášky 100 Kč
Zdravotní průkaz (při nezměněném zdr. stavu platný po celou dobu studia) 200 Kč
Řidičský průkaz 400 Kč
Aplikace náušnic nastřelením 500 Kč
Aplikace náušnic jehlou 300 Kč
Lázeňský návrh 200 Kč
Úrazová pojistka 200 Kč
Vstupní prohlídky do zaměstnání 200 Kč
Lékařká zpráva pro potřeby pedagogického centra 100 Kč
Aplikace očkovací látky (očkování na vlastní žádost) 200 Kč
Duplikát očkovacího průkazu 50 Kč
Lékařská zpráva pro potřeby soudu 200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 200 Kč
Vyšetření mimo pořadí 100 Kč
Potvrzení o nemocnosti dítěte pro různé organizace 100 Kč