Novinky

Upozornění pro pacienty

08.09.2020 10:51
   Vzhledem k epidemiologické situaci upozrňujeme  na nutnost předchozí  telefonické konsultace  stran zdravotníhop stavu dítěte !!!!    Dle akutálních potíží bude  rozhodnuto o dalším postupu .    Při ¨návštěvě ordinace po předchozí...

Provoz ordinace

25.05.2020 10:12
V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte v naší ordinaci tato pravidla: K vyšetření se předem objednejte (tel.č. Vítkovice 595957669, Polanka 596931665).Dostavte se včas, při zpoždění se musíte objednat znovu.Vstupujte až na výzvu personálu, dodržujte jeho pokyny. Vstup je...

Nově hrazené očkování !!!!!

06.05.2020 10:59
    Od 1.5.2020 bylo sněmovnou schávelno   očkování  proti  meningokokům plně hrazené ze zdravotního pojištění.    Jedná se o očkování pro děti narozené od 1.11.2019  proti meningokokům sk., B- vakcína Bexsero .   Dále pak  pro...

Upozornění v souvislostí s epidemií onemocnění COVId -19 !!!!

15.03.2020 20:17
   Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nedostatku ochranných pomůcek bude režim obou ordinací upraven takto...

Posudky a potvrzení ,výpisy z dokumentace

07.05.2018 10:32
     Vzhledem k ohromnému nárůstu administrativy  doporučujeme vložit  formuláře s  předem vyplněným záhlavím  do   uzamčené schránky     před vstupem do čekárny .Potvrzený formulář  bude zpracován do tří dnů...

Omluvenky

06.10.2017 09:19
     Upozorňujeme rodiče,že rozhodně nevystavujeme omluvenky žákům ZŠ ani MŠ, jelikož toto je zcela v kompetenci rodičů.

Upozortnění pro rodiče sportovců

25.08.2014 10:45
    Dle vyhl. Ministerstva zdravotnictví z 25,11.2013- vyhl. 391/2013 Sb.,je nbezbytné u výkonnostních sportovců- což jsou děti,které vykonávají výkon, sport v organisovaných sport, soutěžích a jsou registrovbání v organisaci,která přípravu výkon.sportovců zajišťuje,, je nezbytná...

Nový zákon o zdravotních službách

04.07.2012 13:27
1.4.2012 vešel v platnost zákon č.372/2011Sb o zdravotních službách. 1. Nutnost doprovodu dítěte do 18 let rodičem, eventuálně nutný písemný souhlas s ošetřením v přítomnosti druhé osoby. 2. Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let s ošetřením bez doprovodu zákonného...