Novinky

Nově hrazené očkování !!!!!

06.05.2020 10:59
    Od 1.5.2020 bylo sněmovnou schávelno   očkování  proti  meningokokům plně hrazené ze zdravotního pojištění.    Jedná se o očkování pro děti narozené od 1.11.2019  proti meningokokům sk., B- vakcína Bexsero .   Dále pak  pro...

Upozornění v souvislostí s epidemií onemocnění COVId -19 !!!!

15.03.2020 20:17
   Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nedostatku ochranných pomůcek bude režim obou ordinací upraven takto...

Posudky a potvrzení ,výpisy z dokumentace

07.05.2018 10:32
     Vzhledem k ohromnému nárůstu administrativy  doporučujeme vložit  formuláře s  předem vyplněným záhlavím  do   uzamčené schránky     před vstupem do čekárny .Potvrzený formulář  bude zpracován do tří dnů...

Omluvenky

06.10.2017 09:19
     Upozorňujeme rodiče,že rozhodně nevystavujeme omluvenky žákům ZŠ ani MŠ, jelikož toto je zcela v kompetenci rodičů.

Upozortnění pro rodiče sportovců

25.08.2014 10:45
    Dle vyhl. Ministerstva zdravotnictví z 25,11.2013- vyhl. 391/2013 Sb.,je nbezbytné u výkonnostních sportovců- což jsou děti,které vykonávají výkon, sport v organisovaných sport, soutěžích a jsou registrovbání v organisaci,která přípravu výkon.sportovců zajišťuje,, je nezbytná...

Nový zákon o zdravotních službách

04.07.2012 13:27
1.4.2012 vešel v platnost zákon č.372/2011Sb o zdravotních službách. 1. Nutnost doprovodu dítěte do 18 let rodičem, eventuálně nutný písemný souhlas s ošetřením v přítomnosti druhé osoby. 2. Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let s ošetřením bez doprovodu zákonného...
<< 1 | 2