Nový zákon o zdravotních službách

04.07.2012 13:27
1.4.2012 vešel v platnost zákon č.372/2011Sb o zdravotních službách.

1. Nutnost doprovodu dítěte do 18 let rodičem, eventuálně nutný písemný souhlas s ošetřením v přítomnosti druhé osoby.
2. Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let s ošetřením bez doprovodu zákonného zástupce.
3. Souhlas - Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - nepovinné očkování.
 
Všechny formuláře pro výše uvedené případy jsou ke stažní v sekci "Ke stažení" včetně příbalových letáků očkovacích látek.
 
   
 
.   Upozornění pro rodiče:
 
Od 1-3.2013 se ruší LSPP   v Hrabůvce   na ul..Dr.Martínka i v Porubě na ul.B.Martinů.
Nadále zůstavá zachována LSPP v Ostravě   -při Dět.odd.Městské nemocnice ,ul.Janovského 6-,
ord.hodiny ve všednní dny 15,30-6,30hod,,v sobotu, neděli a o svátcích nepřetržitě.
Tel. číslo 596191111 -spojovatelka.