Novinky

Upozornění v souvislostí s epidemií onemocnění COVId -19 !!!!

15.03.2020 20:17

 

 Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nedostatku ochranných pomůcek bude režim obou ordinací upraven takto :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veškerré kontakty s pacienty budou zásadně až po telef.- konsultaci s lékařem. Ve stávajících ordinačních hodinách jsme Vám k disposici

telef.- Vítkovice 595 95 76 69 , Polanka 59 693 16 65 .Bez předchozího telef. kontaku prosím nevstupujte do  čekárny ,bude  zamčena.Pokud se telefonicky na návštěvě domluvíme, pak puze  dítě v doprovodu jednoho z rodičů, do čekárny se bude vstupovat jednotlivě.Pacienti s respir.onemocněním musí být chráněni rouškou .

Veškeré preventivní prohlídky  budou posunuty na dobu po ukončení nouzového stavu, rovněž nebude probíhat posudková činnost či vyšetřováni pro řidič,oprávnění, apod. Nezbytná očkování a prevence u detí do 2 let budeme řešit dle individuální telef. domluvy.


Odpolední  poradna  ve Vítkovicích v úterý a ve  středu se ruší  po dobu nouzovéhop stavu  ,prozatím do 25.3.2020  .


 

                   Děkujeme za pochopení,věříme,že tato opatření povedou k omezení možné nákazy nás všech

Coronavirus

02.03.2020 15:17

 

 Upozornění pro pacienty vracející se z rizik oblastí s výskytem onemocnění Covid-19: Itálie, Již.Korea,....

 

 Nedocházet   do ordinace , hlásit se telefonicky,  vhodné je informovat KHES Ostrava-

telef. pro  tuto problematiku je  724 810 106  ,dále 595138 111 /118,119/

Při návratu z Itálie od 7.3.2020  je nařízena  domácí karanténa pro všechny účastníky.Dospělým účastníkům neschopenku vystaví jejich registrující lékař.

Pokud  byly v Itálii pouze děti,mohou rodiče čerpat OČR ,toto se vystaví na základě telef. kontaktu rodiče s lékařem, pro  ukončení OČR se rodič dostaví¨

až po l4denní karanténě !!!

Posudky a potvrzení ,výpisy z dokumentace

07.05.2018 10:32


     Vzhledem k ohromnému nárůstu administrativy  doporučujeme vložit  formuláře s  předem vyplněným záhlavím  do   uzamčené schránky


     před vstupem do čekárny .Potvrzený formulář  bude zpracován do tří dnů .


                                                                                                     

                                                                                              děkujeme za pochopení

Omluvenky

06.10.2017 09:19     Upozorňujeme rodiče,

že rozhodně nevystavujeme omluvenky žákům ZŠ ani MŠ, jelikož toto je zcela v kompetenci rodičů.

Upozortnění pro rodiče sportovců

25.08.2014 10:45


    Dle vyhl. Ministerstva zdravotnictví z 25,11.2013- vyhl. 391/2013 Sb.,

je nbezbytné u výkonnostních sportovců- což jsou děti,které vykonávají výkon, sport v organisovaných sport, soutěžích a jsou registrovbání v organisaci,která přípravu výkon.sportovců zajišťuje,, je nezbytná lékařská prohlídka vč- EKG .

Bez tohoto vyšetření není možno vydat souhlasdné stanosko pro účast na sport, akcích  .

   

Nový zákon o zdravotních službách

04.07.2012 13:27
1.4.2012 vešel v platnost zákon č.372/2011Sb o zdravotních službách.

1. Nutnost doprovodu dítěte do 18 let rodičem, eventuálně nutný písemný souhlas s ošetřením v přítomnosti druhé osoby.
2. Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let s ošetřením bez doprovodu zákonného zástupce.
3. Souhlas - Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - nepovinné očkování.
 
Všechny formuláře pro výše uvedené případy jsou ke stažní v sekci "Ke stažení" včetně příbalových letáků očkovacích látek.
 
   
 
.   Upozornění pro rodiče:
 
Od 1-3.2013 se ruší LSPP   v Hrabůvce   na ul..Dr.Martínka i v Porubě na ul.B.Martinů.
Nadále zůstavá zachována LSPP v Ostravě   -při Dět.odd.Městské nemocnice ,ul.Janovského 6-,
ord.hodiny ve všednní dny 15,30-6,30hod,,v sobotu, neděli a o svátcích nepřetržitě.
Tel. číslo 596191111 -spojovatelka.