Novinky

Posudky a potvrzení ,výpisy z dokumentace

07.05.2018 10:32


     Vzhledem k ohromnému nárůstu administrativy  doporučujeme vložit  formuláře s  předem vyplněným záhlavím  do   uzamčené schránky


     před vstupem do čekárny .Potvrzený formulář  bude zpracován do tří dnů .


                                                                                                     

                                                                                              děkujeme za pochopení

Omluvenky

06.10.2017 09:19     Upozorňujeme rodiče,

že rozhodně nevystavujeme omluvenky žákům ZŠ ani MŠ, jelikož toto je zcela v kompetenci rodičů.

Upozortnění pro rodiče sportovců

25.08.2014 10:45


    Dle vyhl. Ministerstva zdravotnictví z 25,11.2013- vyhl. 391/2013 Sb.,

je nbezbytné u výkonnostních sportovců- což jsou děti,které vykonávají výkon, sport v organisovaných sport, soutěžích a jsou registrovbání v organisaci,která přípravu výkon.sportovců zajišťuje,, je nezbytná lékařská prohlídka vč- EKG .

Bez tohoto vyšetření není možno vydat souhlasdné stanosko pro účast na sport, akcích  .

   

Nový zákon o zdravotních službách

04.07.2012 13:27
1.4.2012 vešel v platnost zákon č.372/2011Sb o zdravotních službách.

1. Nutnost doprovodu dítěte do 18 let rodičem, eventuálně nutný písemný souhlas s ošetřením v přítomnosti druhé osoby.
2. Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let s ošetřením bez doprovodu zákonného zástupce.
3. Souhlas - Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - nepovinné očkování.
 
Všechny formuláře pro výše uvedené případy jsou ke stažní v sekci "Ke stažení" včetně příbalových letáků očkovacích látek.
 
   
 
.   Upozornění pro rodiče:
 
Od 1-3.2013 se ruší LSPP   v Hrabůvce   na ul..Dr.Martínka i v Porubě na ul.B.Martinů.
Nadále zůstavá zachována LSPP v Ostravě   -při Dět.odd.Městské nemocnice ,ul.Janovského 6-,
ord.hodiny ve všednní dny 15,30-6,30hod,,v sobotu, neděli a o svátcích nepřetržitě.
Tel. číslo 596191111 -spojovatelka.
 
 
 
<< 1 | 2